آخرین مطالب

درباره اتحادیه

اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان گلستان به شماره ثبت ۱۵۲۶ با هدف حمایت از مرغداران محترم و رشد و توسعه تعاونی های کشاورزی مرغداران استان در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۰ تاسیس گردیده است.

از جمله فعالیت های اتحادیه میتوان به تهیه و توزیع نهاده های تولید (ذرت، کنجاله سویا و…) و توزیع بین مرغداران از طریق شرکتهای تعاونی مرغداران که باعث رشد و فعالسازی و رونق اقتصادی تعاونیها نیز می گردد و همچنین انعقاد قرارداد با شرکت پشتیبانی امور دام جهت خرید مرغ تولیدی مرغداران و جلوگیری از ضرر و زیان آنها در نوسانات قیمت بازار و مشارکت در کلیه طرح های تنظیم بازار در سطح استان و کشور اشاره نمود.

مدیریت سامانه samasat.ir (سماصط: سامانه جامع اطلاعات صنعت طیور) در سطح استانی با هدف مدیریت تولید و حفظ منافع تولیدکنندگان عزیز نیز توسط این اتحادیه صورت می گیرد.

همچنین با تشکیل شرکت تعاونی در شهرستانهای فاقد تعاونی و فعال نمودن تعاونیهای موجود در سایر شهرستانهای استان سعی بر خدمات رسانی هرچه بهتر به مرغداران عزیز گردیده است.