پیام روز

اطلاعیه ها

قابل توجه مرغداران گرامی از آنجا که کشتار مرغ در کشتارگاههای بدون مجوز ممنوع میباشد از کلیه همکاران مرغدار تقاضا ...

متن کامل »

بدینوسیله از مرغداران گرامی تقاضا دارد با عنایت به بروز بیماریهای فوق حاد تنفسی و خطرات ناشی از انتشار بیماری ...

متن کامل »